Dny mladých hasičů 2018 – Přihlašování

Proklikem se prostřednictvím následujícího odkazu můžete přihlásit na stránku s přihláškou. Prosíme, věnujte jejímu vyplňování odpovídající pozornost – každá nejasnost působí následně zbytečné administrativní obtíže, jejichž odstraňování připadá na úkor času, který můžeme věnovat přípravě programu pro děti. Pokud přihlašujete sourozence, vyplňte přihlášku za každého z nich.

Kapacita pro oba termíny je již přeplněna. Přihlášku je však možno stále vyplnit pro oba termíny, přičemž upozorňujeme, že se jedná o náhradníky již přihlášených.

>>> PŘIHLÁŠKA <<< 

Náhradníci budou individuálně vyrozuměni o akceptaci přihlášky do 10. května, kdy rozhodujícím kritériem bude časová značka, podle které se budou řadit jednotlivé přihlášky vedené jako náhradníci. Součástí vyrozumění budou další pokyny pro dokončení přihlašovacího procesu a pro přípravu účasti na DMH2018.

Můžete se těšit

Dny mladých hasičů proběhnou i v roce 2018

Projekt je založen na konceptu příměstského tábora, kdy účastníci přespávají doma a denně dojíždějí na táborovou základnu. Základna je situována do zahrady v Loretánské ulici, přičemž její základ tvoří soubor velkých vojenských stanů vzor ZS-1 a výcvikový polygon pro mladé hasiče. Pro výcvik na mělké vodě je využívána požární nádrž z období II.světové války, která je situována při zdi s Loretánskou ulicí za kaplí sv.Barbory. Na základně probíhají základní programové bloky – seznámení se s hasebními technikami, hasičské dovednosti, tělesná příprava, pořadová příprava, záchranářské techniky, sebeobrana. Vedení družstev zajišťují členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Městské části Praha 1, programové bloky jsou připravovány se záchranáři ze spolku Prevence dětem a strážníky Městské policie hl.m.Prahy. Mimo základnu je organizován externí program – seznámení s činností jednotek HZS hl.m.Prahy a s výstavbou mobilní části protipovodňových opatření ve spolupráci se Správou služeb hl.m.Prahy.

Obědy jsou zajištěny v jídelně Hradní stráže, pitný režim je zajištěn po celou dobu programu včetně svačin. Kapacita každého turnusu je uvažována pro 50 dětí, které budou rozděleny do 5 družstev podle věku, výkonnosti a tělesné konstituce, aby si každý z účastníků program užil a nestrádal.

Služba bude děti přijímat denně od sedmé ráno v místě konání a v 18hodin si opět lze na tom samém místě dítě převzít. Včasnější vyzvednutí je po dohodě možné, ale uvědomte si, že tak bude narušena ucelenost programu pro účastníka.

Upozorňujeme, že se nejedná o zotavovací akci pro děti dle vyhlášky č. 106/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. a 320/2010 Sb. a na základně nebude organizováno ubytování, k dispozici jsou pro každý případ polní lůžka k odpočinku umístěná ve vojenských stanech vzor ZS-1. Základna je vybavena hygienickým zázemím a tekoucí vodou.

Každý z účastníků bude pojištěn v rozsahu odpovídajícím podmínkám sportovního výkonu v nadstandardní kategorii – jistota je jistota.

Před tím, než se rozhodnete své dítě přihlásit, prosíme, dobře zvažte, zda je nabízený program pro něj vhodný. Při rozdělení do družstev zohledňujeme tělesnou konstituci účastníků, ale zejména se jedná o jejich zájem. Určitě je však nezbytné počítat s tím, že se jedná o program koncipovaný jako příprava na krizové situace a ne kroužek poslechu meditativní hudby. Náš program je sestaven pro děti, které projevují o téma programu zájem a jsou připraveny zvládnout i odpovídající zátěž, rozhodně není koncipován jako babysitting!!!! Na základě zkušeností z minulých ročníků, právě s ohledem na účastníky, kteří se mají zájem programu aktivně účastnit, je stanovena výhrada možnosti ukončit účast takovému účastníkovi, kterého program nezaujme a bude jej narušovat. Takovému účastníkovi se vrátí účastnický poplatek v plné výši.

KDE: výcvikový prostor SDH Praha 1, Loretánská 8, Praha 1

KDY: ve 29.týdnu (16.-20.7.) resp. ve 30.týdnu (23.-27.7.) roku 2018

ÚČASTNÍK: dítě narozené po 16.7.2005 a před 16.7.2012

Účastnický poplatek za jeden týden programu činí 3.500,-Kč

Programové schéma

Akce je pořádána díky podpoře Hl. m. Prahy, MČ Praha 1, Nadace ČEZ a Nadace pražské děti.

Záštitu laskavě udělil Bc. Libor Hadrava, radní hlavního města Prahy.