AKTUALIZACE: Příměstský tábor – Dny mladých hasičů 2023 – 12. ročník 

Rada SDH Praha 1 rozhodla, že započne příprava na letošní tábor. Jako každoročně půjde o zřízení kompletní táborové základny, dokonalé vyčištění požární nádrže, zprovoznění čističky vody, stavbu překážkové dráhy a celého zázemí tábora. Zařízení pro výcvik pádu na volnou hladinu je stabilně instalováno.

Příspěvek za jednoho účastníka zachováváme v loňské výši 4.850,- Kč

Tábor je naplánován na 29. a 30. týden, v termínech 17.-21.7. a 24.-28.7.2023 v obvyklém denním rozvrhu včetně stravování s vojáky Hradní stráže.

Proklikem se prostřednictvím následujícího odkazu můžete přihlásit na stránku s přihláškou. Prosíme věnujte jejímu vyplňování odpovídající pozornost – každá nejasnost působí následně zbytečné administrativní obtíže, jejichž odstraňování připadá na úkor času, který můžeme věnovat přípravě programu pro děti. Pokud přihlašujete sourozence, vyplňte přihlášku za každého z nich.

PŘIHLÁŠKA

Zájemci budou individuálně vyrozuměni o akceptaci přihlášky, přičemž jedním z kritérií pro posuzování přihlášek bude časový údaj osvědčující přijetí přihlášky. Součástí vyrozumění budou další pokyny pro dokončení přihlašovacího procesu a pro přípravu účasti na DMH2023.

Pro případ potřeby jakékoli komunikace ohledně letošního tábora prosím pište výhradně na tabor@hasicipraha1.cz.

Děkujeme za pochopení.

Rada SDH Praha 1