Hasičský bál v Malostranské besedě

Sbor dobrovolných hasičů Praha 1 si Vás dovoluje pozvat na Hasičský bál v Malostranské besedě. Letošní šestý ročník se bude konat v sobotu 18. března 2023 od 19:00 hodin. K poslechu a tanci Vám zahraje EverGreen. Cena vstupenky je 150 Kč a každá bude slosovaná v tombole. Guláš a tlačenku za lidové ceny bude možné spláchnout nápojem večera „cuba libre“ za zvýhodněnou cenu.

Příměstský tábor – Dny mladých hasičů 2023 – 12. ročník

Rada SDH Praha 1 rozhodla, že započne příprava na letošní tábor. Jako každoročně půjde o zřízení kompletní táborové základny, dokonalé vyčištění požární nádrže, zprovoznění čističky vody, stavbu překážkové dráhy a celého zázemí tábora. Zařízení pro výcvik pádu na volnou hladinu je stabilně instalováno.

Příspěvek za jednoho účastníka zachováváme v loňské výši 4.850,- Kč

Tábor je naplánován na 29. a 30. týden, v termínech 17.-21.7. a 24.-28.7.2023 v obvyklém denním rozvrhu včetně stravování s vojáky Hradní stráže.

Přihlašovací formulář bude zpřístupněn na naší webové stránce 1. dubna.

Pro případ potřeby jakékoli komunikace ohledně letošního tábora prosím pište výhradně na tabor@hasicipraha1.cz.

Děkujeme za pochopení.

Rada SDH Praha 1