Historie dobrovolných hasičů

Dobrovolné hasičské sbory v Čechách začaly vznikat od roku 1854, během dalších dvaceti let jich už bylo 107. Za první dobrovolný hasičský spolek na území Rakouska-Uherska, a tedy i Česka, bývá označován Spolek dobrovolných hasičů Zákupy, vytvořený roku 1850. V Praze byla první řádná požární záloha ustavena v roce 1821. Jejími členy byli řemeslníci znalí práce s ohněm. Sídlili ve staroměstském obecním dvoře v nynější ulici U Obecního dvora. K podstatné změně pražské požární ochrany došlo v roce 1853. Tehdy městská rada rozhodla, že úklid Malé Strany vezme do vlastní režie, a uložila okresnímu dozorci Aloisi Pastovi, aby obstaral 30 mužů, z nichž mělo být osm vycvičeno speciálně pro hasičské práce. Ti také byli základem prvního placeného hasičského sboru v českých zemích, který 11. června 1881 zasahoval u požáru Národního divadla. Původně měl tento sbor stanoviště v malostranském obecním dvoře v dnešní ulici Letenské. O rok později (1854) už ale čítal 68 mužů, jimž velel hasební mistr Václav Soukup. Část sboru sídlila ve staroměstském obecním dvoře, kde vznikla Ústřední hasičská stanice, a druhá část sboru na pobočné stanici v Letenské.

Sbory dobrovolných hasičů v mnoha zemích doplňují činnost profesionálních hasičských sborů a činnost firemních hasičských útvarů. V České republice jsou dobrovolné sbory součástí Integrovaného záchranného systému. Jsou právně samostatné nebo vznikají jako organizační složky občanských sdružení a bývají sponzorovány obcemi nebo firmami. Jednotky dobrovolných hasičů jsou výjezdovými součástmi sborů. Každý člen těchto jednotek musí absolvovat nejméně 40 hodin školení teoretických i praktických znalostí a dále je musí průběžně doplňovat. Dále musí každoročně absolvovat zdravotní prohlídky a mít lékařské potvrzení, že mu jeho zdravotní stav umožňuje v jednotce působit. Hasiči, včetně dobrovolných, kromě hašení požárů a likvidace jejich následků zasahují také v případech povodní, jiných živelních pohrom, ekologických havárií, pomáhají při dopravních nehodách, poskytují technickou pomoc. Spolupůsobí rovněž jako preventisté. V jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí je v současnosti více než 70 tisíc hasičů, kteří s těmi profesionálními úzce spolupracují. Jen v roce 2008 zasahovaly jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí u 32 507 mimořádných událostí – likvidovaly například 13 609 požárů, zasahovaly u 3054 dopravních nehod a pomáhaly odstraňovat následky 3737 případů živelních pohrom.