Slavnostní nástup SDH Praha 1

Členové Sboru dobrovolných hasičů Praha 1 každoročně pořádají se vší úctou a respektem pietní akci a uctívají památku 343 záchranářů a hasičů, kteří zahynuli během teroristického útoku na budovy WTC 11. září 2001 v New Yorku. Akce se tradičně koná u pomníku na Kampě, který nechali z vlastních finančních prostředků zbudovat právě členové SDH Praha 1. Shromáždění se kromě zástupců městské části Praha 1 a hl. m. Prahy, účastní dle svých časových možností také kardinál Dominik Duka nebo ředitel Policie ČR I., či Záchranné zdravotnické služby hlavního města Prahy. 

Při příležitosti smutného výročí dochází od roku 2013 v rámci této akce také na radostné okamžiky. Mladým hasičům – absolventům letního výcvikového tábora, v rámci kterého absolvují základní kurz hasicích technik a osvojí si základní hasicí dovednosti, pořádaného rovněž dobrovolnými hasiči Prahy 1, jsou předávána osvědčení. Toto radostné zakončení je důstojným vyvážením celé akce.

slavnostni_nastup_SDH_Praha1_2016

slavnostni_nastup_SDH_Praha1_2016

slavnostni_nastup_SDH_Praha1_2016