Poslání

Jaké je naše poslání?

Praha 1 se jako jediná pražská městská část rozkládá na obou březích Vltavy, která při povodni dokáže závažným způsobem ohrozit bezpečí, zdraví a majetky obyvatel Prahy 1. V takovém případě pak profesionální hasiči směřují svou pozornost tam, kde hrozí největší nebezpečí. Činnost podpůrné jednotky sestavené z „místňáků“ znalých prostředí může výrazně pomoci účinnosti zásahu. Existence dobrovolných hasičů v Praze 1 tak má kromě praktických také psychologické dopady. Pro lidi postižené povodní či jinou živelní pohromou je psychologicky daleko snazší, když se v kritické situaci potkají se svými sousedy-záchranáři, kteří jsou cvičeni takové situace řešit a dokáží jim v případě nouze pomoci. Nabyté znalosti jsme si mohli už mnohokrát ověřit, zejména pak v srpnu roku 2010, kdy povodně zasáhly sever Čech, kam následně vyrazilo družstvo SDH Praha 1 pomoci postiženým. Pravidelně se zúčastňujeme výcviku s protipovodňovými zábranami jak celoměstského sytému, tak i zábran ochrany paláce Žofín.

Všichni členové věnují Sboru svůj volný čas a finanční prostředky na zcela dobrovolném základě. To, že se nejedná o „víkendovou zábavu“, může ilustrovat i fakt, že členové sboru během roku 2010 investovali ze svých vlastních prostředků do založení a činnosti sboru přes 250 tisíc Kč a zároveň přes tisíc hodin aktivní činnosti bez nároku na jakoukoli odměnu. Tyto finanční prostředky byly použity na nákup základní hasičské výbavy, ochranných prostředků, pohonných hmot a spotřebního materiálu při zásazích. Více o naší činnosti se dozvíte v sekci dokumenty ke stažení.