Představení sboru

Základní informace o Sboru

Sbor dobrovolných hasičů Praha 1 byl založen dne 25.3.2010 jako občanské sdružení, jehož předchůdcem byl Spolek pro založení Sboru dobrovolných hasičů Městské části Praha 1,o.s.. Naším cílem bylo již od počátku vybudování silné komunity občanů Prahy 1 a těch, kteří jsou s Prahou 1 spjati svou činností, kteří budou schopni a ochotni nasadit své síly k řešení tak závažných situací, jako byla například povodeň v roce 2002. Tehdy si profesionální záchranáři i občané často sáhli až na dno svých sil.
Protože mnozí z nás jsou bývalí profesionální hasiči či záchranáři, jsme přesvědčeni o nutnosti pomáhat nejen v takovýchto výjimečných situacích lidem, se kterými bydlíme v Praze 1. Ač se může existence dobrovolných hasičů zdát smysluplnou jen na venkově, kde tyto sbory plní kromě neocenitelné záchranné funkce i tu společensko-komunitní, jsme naprosto přesvědčeni o tom, že Sbor dobrovolných hasičů je velmi potřebný i v naší městské části. Dokážeme totiž poskytnout pomoc i tehdy, kdy ve výjimečných situacích profesionální hasičské sbory nemohou z čistě kapacitních důvodů plnit svou funkci, nebo tam, kde můžeme těmto sborům nápomoci znalostí místního prostředí, nasazením kvalifikované síly nebo technických prostředků.

Symboly SDH Praha 1

Jsme si vědomi toho, že náš sbor nemůže těm, se stoletou tradicí ani dýchat na záda. Proto jsme se při vytváření symbolů našeho sboru vydali současnou cestou a oslovili renomovaného grafika pana Martina Fischera.

Barvy
Základními barvami provázejícími symboly SDH Praha 1 jsou modrá, žlutá – zlatá a stříbrná, symbolizující základní barvy znaku Městské části Praha 1.

Znak
Znak je nesen na štítě stejného tvaru, jaký používá Městská část Praha 1, navíc je v horní části opatřen cimbuřím pro připomínku staleté historie území, na kterém náš sbor působí. Pole je pak vyplněno abstrahovanou částí mapy Prahy 1 s  ústředním motivem – Vltavou roztínající znak na dvě části – symbolu zkázy, kterou mnohokrát Praze 1 přinesla. Právě Vltava byla zvolena jako ústřední motiv znaku, vyjadřující zaměření našeho sboru. Chránit obyvatele před jejími rozmary. Znak je nesen na lipových listech, skřížených hákových žebřících a hasičské sekeře jako vyjádření přihlášení se našeho sboru k tradici hasičstva. Tyto symboly jsou používány v nebarevné verzi.Je užíván i tzv.malý znak.


Prapor
Vychází z tradic dobrovolných hasičských sborů. Líc: na modrém podkladu je znak SDH Praha 1 doplněn stříbrným textem “DOBROVOLNÍ HASIČI PRAHA 1“.Rub: na modrém podkladu stojí postava sv. Floriána se stříbrným textem „SOBĚ KE CTI, BLIŽNÍMU KU POMOCI, OBCI KU PROSPĚCHU, VLASTI K OCHRANĚ“, který vyjadřuje vrstevnatost zaměření našeho sboru.List praporu je na obou stranách obšit stříbrnou nití.Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.


Logo
Je používán abstrahovaný znak v modrostříbrné verzi s černými detaily a textem „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PRAHA 1“

Průkaz člena Sboru dobrovolných hasičů Praha 1
Pro potřeby prokázání příslušnosti ke sboru je členům propůjčeno kožené pouzdro černé barvy velikosti formátu A7 s  vyraženým znakem, průkaz člena a kovový odznak. Člen jednotky má navíc propůjčen i průkaz člena JSDH Praha 1.

Domovenka

Členové sboru ji nosí na levém rukávu pracovního stejnokroje.

Logo SDH Praha 1 Vám na Vaši žádost zašleme, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailu: info@hasicipraha1.cz