Přispějte na naši činnost

Obracíme se tímto na podnikatele a společnosti sídlící na území Prahy 1
nebo takové, které zde mají své podnikatelské aktivity.
Samozřejmě se obracíme i na obyvatele Prahy 1!

Pokud kladně zvážíte možnost, že byste mohli přispět na naši činnost, každá koruna je vítána! Pokud se rozhodnete přispět, svou vůli prosíme projevte zasláním emailu na info@hasicipraha1.cz a v předmětu uveďte: „PŘÍSPĚVEK NA ČINNOST“. Následně Vás vyrozumíme o dalším postupu a zašleme Vám darovací smlouvu. V případě, že si to budete přát, zveřejníme Vás mezi našimi dárci.

Nebo můžete přispět přímo na náš transparentní účet číslo 6553320001/5500 u Raiffeisen Bank, na kterém jsou shromažďovány finanční prostředky, sloužící pro financování činnosti Sboru a na nákup techniky a vybavení členů Sboru. V případě, že máte zájem o uzavření darovací smlouvy, prosíme zašlete následně údaje o Vaší platbě a Vaše údaje na adresu info@hasicipraha1.cz  a do předmětu uveďte „DAROVACÍ SMLOUVA“, následně Vás budeme kontaktovat s žádostí o podpis darovací smlouvy.

Potřebujeme prostředky na pokrytí běžného provozu a financování naší činnosti, nákup pracovních oděvů, rukavic a vybavení. Na naší základně i výcvikovém prostoru je stále co opravovat. Shromažďujeme finance na opravy naší techniky, každá koruna se hodí. Usilujeme o  pořízení plovoucí garáže na náš člun. Tedy možností, jak účelně vynaložit chybějící peníze, je spousta.

V případě, že se rozhodnete přispět, byť sebenižší finanční částkou, budeme Vám velmi vděční.

Děkujeme vaši hasicipraha1