NAŠE AKCE

Dobrovolní hasiči organizují už šestý ročník příměstského tábora

Během dvou týdnů po roce nyní opět probíhají dva pětidenní turnusy příměstského tábora Sboru dobrovolných hasičů Praha 1. Jeho členové se na něm ve svém volném čase věnují dětem, které mají chuť strávit několik prázdninových dnů plných pohybu, her a poznání. 

Děti během obou turnusů čeká pestrý program. Každého z pětidenních cyklů se zúčastní zhruba padesát dětí. „Zájem o účast byl tradičně velký a tábor byl obsazen během několika hodin, což nás samozřejmě moc těší,“ uvedl velitel Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Praha 1 Zdeněk Čihák a dodal: „Stravování máme opět zajištěno u Hradní stráže, které touto cestou děkujeme. Součástí bohatého programu jsou například i ukázky vyprošťování pomocí vyprošťovacích tanků, exkurze u Správy železničních a dopravních cest či nácvik stavby protipovodňových opatření.“

Speciální je pak středa, kdy děti na zahradě v Loretánské ulici nocují. Ještě před večerkou je ale čekají večerní táborák s opékáním špekáčků a noční bojová hra. „Chceme, aby se děti během tábora naučily pracovat v týmu a správně se chovat v krizových situacích. Aby získaly dobrý vztah k ´hasičině´ i k našemu městu a jeho ochraně před povodněmi,“ vysvětlil místostarosta Sboru dobrovolných hasičů Praha 1 Filip Dvořák, podle kterého dobrovolní hasiči začali s přípravou na příměstský tábor už v prosinci a od té doby tomu věnovali tisíc hodin volného času.

Loretánská ulice, kde se tábor každoročně koná, se může pochlubit tím, že v domě v Loretánské 8 byla zřízena jedna z prvních hasičských stanic v Praze. V přilehlé zahradě pak byla v roce 1944 vybudována požární nádrž, která ale byla dlouhá léta zanedbávána, až byla v závěru minulého století nefunkční.

Městská část Praha 1 nádrž poté, kdy jí byla svěřena do péče, postupně opravila a zprovoznila, a to za velkého přičinění dobrovolných hasičů. „V současnosti je nádrž vedena v seznamu vodních zdrojů určených pro hasební zásahy a v době konání tábora se používá pro výcvik dětí v záchranářských technikách. Výcviku se účastní naši instruktoři i specialisté z vodní záchranné služby. V nádrži je udržována základní zásoba hasební vody, která je doplňována zejména srážkovou vodou a v případě potřeby může být doplněna z veřejné hydrantové sítě, stejně jako voda sloužící na kropení pražských ulic,“ popsal starosta Sboru dobrovolných hasičů Praha 1 Vladimír Krištof.

Zahrada v Loretánské ulici kromě konání příměstského tábora slouží jako výcvikový prostor Sboru dobrovolných hasičů i jako prostor pro akce občanských spolků.

Programové schéma

dny_mladych_hasicu

Akce je pořádána díky podpoře Magistrátu hl. m. Prahy, MČ Praha 1 a Nadaci pražské děti.

                               

Záštitu laskavě udělil Bc. Libor Hadrava, radní hlavního města Prahy.