Informace pro zájemce o vstup do SDH Praha 1

Děkujeme za Váš zájem o vstup do Sboru dobrovolných hasičů Praha 1,z.s..

Rada SDH Praha 1 rozhodla, vzhledem k většímu počtu zájemců, o následující formě komunikace se zájemci o členství.

Prosíme otevřete si formulář, uložte jej do svého počítače. Následně takto uložený soubor otevřete a vyplňte první stranu formuláře.

Vyplněný formulář následně uložte v otevřeném formátu .pdf tak, aby se daly jednotlivé údaje následně kopírovat a nemusely se složitě opisovat. Soubor přejmenujte a nazvěte Příjmení.Jméno a tento soubor ve formátu .pdf zašlete na email: info@hasicipraha1.cz. v Předmětu mailu uveďte: „Přihláška Jméno Příjmení“

Následně budete vyrozuměni o možnosti členství a případně pozváni na ilustrativní pohovor.

Upozorňujeme, že profilovými předpoklady jsou vztah k Praze 1 a přínos pro SDH Praha 1. Máme zájem o rozšiřování naší členské základny o další členy, kteří se mají zájem aktivně zapojit a přiložit ruku k dílu.

Děkujeme za pochopení.

Rada SDH Praha 1